Tömning av dödsbo utföres gratis

Har Ni ett dödsbo som behöver tömmas?

GRATIS tömning, sortering, bortforsling av sopor OM efterföljande dödsbostädning beställes till samma objekt.

Städning per dag och dödsbo 3500 kr inkl moms.

Hyra av släpvagn tillkommer med 280 kr/dag.

Vill Ni enbart ha dödsbostädning så är priset 3500 kr/dag. RUT-avdrag utföres Ej på dödsbostädning.